Referenties

Reeds veel professionals in het basisonderwijs en speciaal onderwijs werken met i-blocks.

Wij willen hun enthousiasme over i-blocks graag met u delen.

Werkt u zelf al met de i-blocks en wilt u uw ervaringen delen met anderen?
Stuur ons dan een mail via info@biggle-toys.com en uw referentie zal op deze website gepubliceerd worden.
—————————————————————————————————————————————————————–

Jessica Schaap-Peperkamp, intern begeleidster op BS De Regenboog in Alkmaar.
“Hoe meer zintuigen bij een leerproces worden betrokken, hoe hoger het rendement. Met i-blocks horen, zien en voelen kinderen taal, het wordt tastbaar. Het is een verrijking omdat kinderen op een andere manier met taal bezig zijn. Zelf zien ze i-blocks trouwens meer als een spel, vanwege de blokken en de lichtjes en het geluid. De kinderen vragen er zelfs om!”

—————————————————————————————————————————————————————–

Lily Sonnenschein, leerkracht op Adelante- mytylschool in Houthem.
“In onze school hebben verschillende leerlingen structureel gewerkt met i-blocks. Dit is een interactief materiaal dat werkt aan een groot aantal doelen m.b.t. de beginnende geletterdheid.

De ervaring die ik heb opgedaan is, dat ook de leerlingen waarvan we dachten dat ze niet tot analyseren en synthetiseren zouden komen dit nu wel lukt. Wat opvalt, is het plezier waarmee de leerlingen zelfstandig met taal bezig zijn.

Het is belangrijk om het materiaal in stapjes aan te bieden:
Stap 1: Met de groep het materiaal bekijken en bespreken, samen opdrachten maken.
Stap 2: Met één leerling samen zonder koptelefoon enkele lessen samen doen.
Stap 3: Als het goed begrepen is gaat de leerling met koptelefoon op zelfstandig aan de slag. Je blijft controleren hoe het gaat en of het goed gaat.
Stap 4: De leerling kan helemaal zelfstandig werken.

Ik ben momenteel 42 jaar werkzaam in het onderwijs en heb met veel verschillende materialen gewerkt tijdens mijn loopbaan. Dit leuke en aantrekkelijke materiaal durf ik bij u van harte aan te bevelen!”

—————————————————————————————————————————————————————–

Annemarie Baars,  Taalcoördinator, Preventief Ambulant Begeleidster en RT’er op de Koninklijke Julianaschool voor Speciaal Basisonderwijs in Culemborg.
“Dit is eens iets anders dan een computerprogramma, boekje of spelletje. En, belangrijk voor kinderen in dit speciaal onderwijs, de geluidskwaliteit is bijzonder goed. Klanken worden duidelijk uitgesproken. Het is funest als kinderen iets verkeerd aanleren, dat krijg je er bijna niet meer uit.

Het materiaal is mooi simpel, het leidt niet onnodig af. En omdat er een boekje bij zit, wordt de directe link gelegd naar het lezen van een boek. Het handelend werken en die directe feedback zijn enorm belangrijk voor onze kinderen, moeilijk lerende kinderen die vaak faalangstig zijn krijgen daar een oppepper van. Van deze kinderen kan maar een klein deel voldoende concentratie opbrengen om zelfstandig te werken met i-blocks, evengoed zie ik er voldoende andere mogelijkheden mee.”

—————————————————————————————————————————————————————–

Nicolien Houkema.
“Op aanraden van mijn schoonmoeder, die in het onderwijs in Friesland als intern begeleider werkt, heb ik de i-blocks eind 2011 aangeschaft. Na binnenkomst van “de leescomputer”, want zo noemen wij hem hier thuis, waren mijn kinderen meteen geboeid. De jongste (toen nog 5 jaar oud) ging er mee aan de slag en de eerste bladzijden van de boeken waren voor hem geen enkel probleem. In drie dagen tijd kon hij al een beetje lezen, terwijl het voor hem gewoon een leuk computerspelletje was!!! Mijn dochtertje van 9 (met het syndroom van Down) zit in de beginfase van het leren lezen en door de indrukwekkende ervaringen van haar broertje ben ik toen enthousiast met haar aan de slag gegaan met de i-blocks. Natuurlijk leert zij het ook met dit fantastische hulpmiddel niet in 3 dagen, maar zij vindt het leuk om te doen en komt steeds een stapje verder in het lezen en schrijven van woordjes. De onderwerpen in de boekjes spreken haar erg aan.

Mijn kids

Mijn dochtertje van 9 (met het syndroom van Down) zit in de beginfase van het leren lezen en door de indrukwekkende ervaringen van haar broertje ben ik toen enthousiast met haar aan de slag gegaan met de i-blocks. Natuurlijk leert zij het ook met dit fantastische hulpmiddel niet in 3 dagen, maar zij vindt het leuk om te doen en komt steeds een stapje verder in het lezen en schrijven van woordjes. De onderwerpen in de boekjes spreken haar erg aan.

Doordat haar gehoor iets onder “normaal” scoort is de Clevy Hoofdtelefoon voor haar waarschijnlijk een goede ondersteuning. Ik heb gemerkt dat de omgevingsgeluiden haar gauw uit haar concentratie halen, dus ik ben erg benieuwd naar de toegevoegde waarde van de hoofdtelefoon.

Razend enthousiast

Mijn positieve ervaringen over i-blocks heb ik gedeeld met andere moeders die een kindje met downsyndroom hebben en daardoor is in de klas van een van deze kindjes, die op een reguliere basisschool zit in Alkmaar, een i-blocks aangeschaft. Ook enkele andere kinderen met leesproblemen in deze klas werken met deze leescomputer. De juf is erg enthousiast. Ook op de school van mijn dochtertje (ZML-de Alk) ga ik de i-blocks introduceren, want ik ben overtuigd dat deze methode, vooral voor deze doelgroep, erg goed kan ondersteunen bij het leren lezen!!!”

—————————————————————————————————————————————————————–

Lilian Gooren werkt als Intern Begeleider op de Parkschool in Limbricht. Op deze school werken 3 leerkrachten die de i-blocks gebruiken in hun groep. Zij zeggen het volgende over i-blocks:
“Ik maak gebruik van de i-blocks bij de taallessen/leeslessen en de zelfstandig werklessen (leren leren). De kinderen mogen ook voor de i-blocks kiezen tijdens spelmomenten. Ik zet de i-blocks ook wel eens in bij samenspel. De kinderen werken in tweetallen en leggen om de beurt een woord en helpen elkaar.
We hebben momenteel alleen boekjes voor taal (Daan en Roos en Daan en Roos op de boerderij) en letterblokjes. Graag zou ik ook willen werken met rekenboekjes en cijferblokjes. Dan kun je de i-blocks ook inzetten bij de rekenlessen.”

“We zijn in de klas (de kinderen en begeleiders) heel positief over het werken met de i-blocks. De kinderen hebben er plezier in.
Voor wat betreft de kinderen met syndroom van Down zijn er geen specifieke ervaringen. Net als bij de andere kinderen ligt het aan het niveau van de individuele kinderen en de ontwikkelde inzichten in hoeverre de kinderen in staat zijn om met de i-blocks te werken.”

“Ik gebruik de i-blocks als klaarwerkje, maar ook als extra verwerking (automatiseren en herhalen van de letters) bij veilig in stapjes. De leerlingen kiezen de i-blocks ook regelmatig zelf (tijdens keuzemomenten bij het vrije spel).
De i-blocks zijn heel gemakkelijk in het gebruik. In het begin hadden de leerlingen uitleg nodig om met dit materiaal te werken. Nu kunnen ze het vrijwel allemaal zelfstandig gebruiken.”

—————————————————————————————————————————————————————–