Passend Onderwijs!

De kranten staan er vol mee: De wet Passend Onderwijs. i-Blocks staat voor Passend Onderwijs! Want juist met i-Blocks heeft een school de mogelijkheid om ieder kind passend op zijn of haar niveau zelfstandig beginnend te leren lezen en rekenen. I-Blocks biedt kinderen de mogelijkheid om door de unieke combinatie van zien, doen  en horen op een stimulerende en intuïtieve manier klanken te herkennen, woorden te maken, te leren lezen en tellen.  De nieuwe wet Passend Onderwijs betekent een belangrijke verandering voor veel kinderen en voor veel scholen. Waarbij de vraag: Hoe de aandacht voor alle kinderen goed te verdelen? vaker centraal zal staan. En ook daar is i-Blocks Passend Onderwijs: het kind kan geheel pedagogisch verantwoord zelfstandig met de i-Blocks werken. Geïnteresseerd? Kijk en lees hier meer over op deze site!

Reacties zijn niet langer mogelijk.